Gefaseerde invoering geregistreerde kassa vanaf 1 juli 2012

Beroep

18-07-2012

De verplichting tot gebruik van de geregistreerde kassa zal vanaf 1 juli 2013 in fasen verlopen.

Het gebruik van de geregistreerde kassa voor iedereen die meer dan 10% omzet haalt uit het verschaffen van maaltijden voor verbruik ter plaatse is in principe verplicht vanaf 01/01/2013, maar de eerste 6 maanden zullen gebruikt worden om de belastingplichtige toe te laten zich te registreren voor het systeem. Vanaf 01/07/2012 zullen de geregistreerde kassa's in gebruik genomen worden. 

Vanaf 01/01/2013 tot uiterlijk 30/04/2013 kan men zich registreren. Op het einde van die periode wordt nagegaan of iedereen die zich volgens de FOD Finanaciën zou moeten registreren, dat ook gedaan heeft. Wie zich tegen dan niet in regel gesteld heeft, mag een medewerker van de FOD Financiën verwachten.

Registratie

De registratie van je persoonsgegevens en de gegevens van je zaak dient enkel om in kaart te brengen waar de kassa's geïnstalleerd moeten worden. Trouwens als je meerdere vestingen hebt dienen die allemaal afzonderlijk geregistreerd te worden.  

Nieuwsoverzicht

 Beroep  Geregistreerde kassa uitgesteld tot 1/01/2014
>>> 23-11-2012
Voor onze leden die een verbruikszaal hebben zal de extra tijd een hele opluchting zijn. Keuzes kunnen gemaakt worden en zaken in orde gebracht.

 Beroep  Gefaseerde invoering geregistreerde kassa vanaf 1 juli 2012
>>> 18-07-2012
De verplichting tot gebruik van de geregistreerde kassa zal vanaf 1 juli 2013 in fasen verlopen.

 Beroep  Investeren in betaaltechnologie?
>>> 11-12-2012
Bestaande technologie zou wel eens snel verouderd kunnen zijn. Lees ons advies Ún hoe jouw telefoon het pintje van je maat zal betalen. (Vergeet je inlogcode niet!)

> Alle nieuws