Fenaco en Choprabisco: samen voor meer slagkracht

Algemeen

23-05-2013

Onze collega's van de federaties voor chocolade- en suikerbewerkers hebben de krachten gebundeld. Bakkers Vlaanderen wenst hen alvast veel succes toe.

Persbericht: Fenaco, de Koninklijke Beroepsvereniging der meesters suiker- en chocoladebewerkers en Choprabisco, de Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en Suikergoedindustrie integreren voor meer slagkracht.

Beide verenigingen werkten al jaren nauw samen om de belangen van de sector te verdedigen. Ondanks hun eigen doelgroep en specifieke accenten, werd vanuit eenzelfde belang “in overleg” gewerkt. Dankzij deze gezamenlijke initiatieven groeide een groot vertrouwen en wederzijds respect tussen beide organisaties.

Positief

Onder impuls van beide voorzitters is er niet alleen een balans opgemaakt van deze positieve samenwerking maar ook een interne analyse over de sterke en zwakke punten van beide organisaties. Hierdoor werd het nog duidelijker in welke mate beide organisaties elkaar kunnen aanvullen en versterken.

De dienstverlening naar de leden toe en de verdediging van de sector vormen de drijfveer. Deze integratie komt de belangen van de leden ten goede en biedt een uniek platform om naar de overheid en anderen toe de gezamenlijke boodschap duidelijker over te brengen.

Vernieuwing

Op 1 januari 2013 startte deze integratie van Fenaco in Choprabisco en werd eind april succesvol afgerond. Ze vormt de eerste stap naar een vernieuwingsoperatie die ze samen willen doorvoeren.