FAVV houdt recall oefening

Favv

21-11-2013

In de week van 25 november organiseert het FAVV een fictieve recall-oefening. De kans bestaat dat je hierbij betrokken wordt.

De kans bestaat, maar is klein hoor. Mocht je echter toch betrokken worden dan vind je hieronder alle nodige achtergrondinfo.

In de week van 25 november wordt een fictieve recall-oefening georganiseerd door het FAVV. Men wil nagaan hoe snel de voedingsnijverheid kan reageren bij een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Anders gezegd, men wil testen hoe goed de systemen voor detectie en traceerbaarheid werken. 

De oefening start op maandag 25 november, waarbij een verwerkend industrieel bedrijf, dat eiproducten aankoopt om verder te verwerken in eindproducten, wordt ingelicht door het FAVV dat er een fictieve contaminatie zit in 1 lot eieren. Dit verwerkend bedrijf zou dus in theorie een bakker kunnen zijn.

Wat als?

Wat als je inderdaad bericht krijgt van het FAVV dat er een probleem is met een lading eieren?

1. Binnen de 4 uur moet aan het FAVV alle mogelijke traceringsgegevens verstrekt worden, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.

- Stroomopwaarts (terugkeren naar legbatterij/feed): wordt begeleid door het FAVV (die zelf ter plaatse komt in de bedrijven). Indien blijkt dat dit lot door de eiproducent ook aan andere verwerkende bedrijven werd geleverd, worden ook die bedrijven in 2de instantie gecontacteerd, met de vraag om binnen de 4 uur alle traceringsgegevens te verstrekken.

- Stroomafwaarts (richting bedrijven waaraan je levert en mogelijks zelfs tot bij de consument): alle info dient binnen de 4 uur beschikbaar te zijn (coördinaten, info producten in stock/verwerking, info buitengaande producten, klanten, …)

- Het blijft een traceringsoefening, er dienen geen producten effectief geblokkeerd of ge-recalled te worden.

2. Er worden documenten verstrekt door het FAVV die moeten ingevuld worden om klanten te verwittigen etc.

3. Indien alles vlot verloopt, start het FAVV mogelijks nog een 2de oefening in dezelfde week.

4. Het FAVV gaat over de oefening uitgebreid communiceren, zelfs via een persbericht naar de consumenten met de boodschap dat het enkel om een oefening gaat.

5. Het gaat in eerste instantie over 1 lot “besmet” eiproduct, komende van 1 leverancier van eiproducten. Mogelijks ben je als verwerkend bedrijf dus niet bij de recall betrokken.

6. Indien er fouten gebeuren, of de info wordt niet binnen de 4 uur verstrekt, zijn er in eerste instantie geen repressieve maatregelen of sancties naar de bedrijven. Echter is het zeker niet uitgesloten dat kort nadien een inspecteur van het FAVV langskomt, om te zien of het bedrijf intussen corrigerende maatregelen heeft uitgewerkt.