Extra maand gewaarborgd loon stemt tot bezorgdheid. Reageer nu!

Ondernemer

17-10-2014

Vanaf 2016 zal het verplicht zijn om een werknemer gedurende de eerste 2 maanden arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon uit te betalen.

Voor een regering die de ambitie heeft om de loonlasten te doen dalen, is dit een bizarre maatregel. Wat Bakkers Vlaanderen betreft, is het een klinkklare lastenverhoging. Bakkers Vlaanderen schaart zich dan ook achter het protest van de andere werkgeversorganisaties. We vragen onze leden om massaal te reageren.

De extra maand gewaardborgd loon zou volgens de berekeningen van de collega's bij Unizo tot 700 miljoen kunnen kosten. Het is duidelijk dat dit nefest is voor bedrijven en economie. Na de de vele ondernemersonvriendelijke beslissingen die zelfstandigen de afgelopen jaren te slikken kregen is dit ronduit onaanvaardbaar. 

Reageer nu!

Deze maatregel treft alle ondernemers. We bundelen dan ook de krachten met de andere werkgeversorganisaties. Bakkers Vlaanderen vraagt haar leden-bakkers om bij te dragen aan het protest en massaal een reactie te sturen via ondernemerslijn@unizo.be.