Einde arbeiders en bedienden

Ondernemer

19-07-2013

We geven je nu al de regels die begin volgend jaar van kracht zullen zijn in de bakkerijsector. Ongeacht de nog te onderhandelen details.

Op 5 juli 2013 werd het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden voorgesteld. In dit compromis tussen tussen werkgevers en vakbonden werden de krijtlijnen van het statuut vastgelegd. De nieuwe regels zijn formeel van kracht op 1 januari 2014. Tot dan verandert er niets. De komende maanden praten de sociale partners verder om de details en eventuele uitzondering uit te klaren. Ook Bakkers Vlaanderen neemt deel aan dit overleg. Dit ligt intussen al vast.

1

Vanaf 1 januari gelden de nieuwe regels voor alle contracten van bedienden en arbeiders. Ook voor de bestaande contracten geldt vanaf dan de nieuwe regeling. Voor deze bestaande contracten wordt een compensatie uitgewerkt die gedragen zal worden door overheid en werknemer.

Deze last valt niet op de schouders van de werkgevers.

De carenzdag voor arbeiders wordt afgeschaft. Dit betekent dat elke arbeider die zich vanaf 1 januari 2014 ziek meldt die eerste ziektedag vergoed krijgt.

3

De opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden zullen vanaf 1 januari 2014 de volgende zijn:

 • 1ste kwartaal - 2 weken
 • 2de kwartaal - 4 weken
 • 3de kwartaal - 6 weken
 • 4de kwartaal - 7 weken
 • 5de kwartaal - 8 weken
 • 6de kwartaal - 9 weken
 • 7de kwartaal - 10 weken
 • 8ste kwartaal - 11 weken
 • Jaar 2-3 12 - weken
 • Jaar 3-4 13 - weken
 • Jaar 4-5 15 - weken


Na vijf jaar komen er 3 weken per kalenderjaar bij tot 62 weken (op 20 jaar anciënniteit komen er slechts twee weken bij i.p.v. drie). Voor een werknemer die al twintig jaar in dienst is, komt er slechts één week opzeg bij per begonnen jaar anciënniteit.

4

Outplacement wordt van toepassing op alle werknemers vanaf het begonnen zevende jaar anciënniteit. Wanneer tijdens een opzeggingstermijn gepresteerd wordt, zal het outplacement door de werknemer opgenomen moeten worden in de wettelijke dagen sollicitatieverlof. In het geval van een opzeggingsvergoeding zal een outplacementpakket ter waarde van vier weken loon op die opzeggingsvergoeding kunnen worden toegerekend.

Anders gezegd een opzeggingsvergoeding van bijvoorbeeld 7 maanden zal dan bestaan uit 6 maanden opzeggingsvergoeding en 4 weken outplacementpakket.

5

Sectoraal kunnen nog afwijkingen afgesproken worden. Zo kan beslist worden om maximum één derde van de wettelijke opzeggingstermijn op een alternatieve manier in te vullen. Daarbij moet wel minstens zes maanden van de opzeggingstermijn worden gepresteerd of uitbetaald. In de praktijk geldt deze mogelijkheid dus enkel voor werknemers die minimaal recht hebben op een opzeggingstermijn van negen maanden.

Bijvoorbeeld: een werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding van negen maanden. Daarvan krijgt hij zes maanden effectief uitbetaald. Hij krijgt een (wettelijk) outplacementpakket van 4 weken. De overige 2 maanden kunnen door de betrokken sector alternatief ingevuld worden met, bijvoorbeeld: extra outplacement, extra opleiding, een aanvulling bovenop volledige werkloosheidsuitkering via het sectoraal sociaal fonds...

6

Een meer evenwichtige regeling rond motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag wordt nog onderhandeld in de Nationale Arbeidsraad. Vast staat dat de regeling rond willekeurig ontslag van arbeiders met het door de werkgever te leveren negatief bewijs komt te vervallen op 1 januari 2014.

7

Tegenover de meerkost voor de uitbreiding van de ontslagregeling voor arbeiders staat een lagere opzeggingsvergoeding voor nieuw aangeworven bedienden. Andere compenserende maatregelen voor werkgever zijn:

- In bepaalde sectoren genieten arbeiders vandaag extralegale tegemoetkomingen bij ontslag. Die ‘extra’s’ worden niet als verworven recht beschouwd en moeten dus niet bovenop het overige gegeven worden.

- Het systeem van de ontslaguitkering ten laste van de RVA voor arbeiders dooft uit. Het vrijgekomen budget zal ingezet om zo gericht mogelijk werkgevers te compenseren die een kostenverhoging kennen door de nieuwe ontslagregels.

- Op dit ogenblik betaal je als werkgever met arbeiders meer voor de verplichte interbedrijfsgeneeskundige diensten dan werkgevers met enkel bedienden. Dit omwille van de hogere risico’s. Volgens het solidariteitsprincipe zal dit onderscheid gemilderd worden. 

- Ook voor het sluitingsfonds zal het solidariteitsprincipe gehanteerd worden in het voordeel van werkgevers in arbeidsintensieve sectoren. Dit via een verschillende bijdrage op het ontslagbedrag voor de ‘hogere’ lonen.

- Er komen steunmaatregelen voor het fiscaal vriendelijk aanleggen van een sociaal passief.

Bron: www.unizo.be

Nieuwsoverzicht

 Personeel  Lonen ge´ndexeerd met 2%
>>> 25-05-2012
PC 201 voor bedienden

 Algemeen   5 vuistregels voor fantastische werknemers
>>> 11-09-2012
Van buikgevoel naar een echt personeelsbeleid. Leden kunnen de begeleidende documenten gratis downloaden dus hou je Bakkers Vlaanderen paswoord bij de hand. Login vergeten? Mail snel naar info@bakkersvlaanderen.be.

 Personeel  Vind een nieuwe werknemer op de mini-jobbeurs van Elishout en VDAB
>>> 06-12-2012
VDAB en Elishout, school voor voeding organiseren voor de 2de maal een mini-jobbeurs. Een moment waarop o.a. bakkersbedrijven werkzoekenden ontmoeten.

> Alle nieuws