EEN BAKKER KAN FORS BESPAREN DOOR TE SORTEREN

Ondernemer

08-04-2015

Bakkers Vlaanderen werkt samen met de OVAM een sensibiliseringscampagne uit rond het sorteren van afval.

Uit een onderzoek vorig jaar blijkt de bakkerijsector immers een sector met verbeterpotentieel te zijn inzake selectieve inzameling bij kleine ondernemingen.

-15% restafval van gezinnen en ongesorteerd bedrijfsafval tegen 2022. Een haalbare kaart volgens Jan Verheyen van de OVAM: “Uit onze studies blijkt dat er nog 20% recycleerbaar afval in het gemengd bedrijfsafval zit. Willen we onze doelstelling binnen 5 jaar halen, dan moeten we nog beter sorteren aan de bron.”

Bedrijven zijn vandaag verplicht om 18 soorten bedrijfsafval te sorteren. Het gaat onder andere over gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten, pmd, glas en papier- en karton. Om dit in goede banen te leiden, sluit elk bedrijf een contract af met zijn afvalinzamelaar. Daarin staat welke afvalstoffen er vrijkomen en hoe ze ingezameld worden.


Meer weten over bedrijfsafval sorteren? www.ovam.be/sorteermeer