Definitie 'ambachtsman' in de maak

Beroep

19-07-2013

Minister Laruelle heeft na een eerste poging in 2012 tot onze vreugde de draad weer opgepikt om een definitie voor ambachtsman wettelijk vast te leggen.

In het debat dat het vastleggen van deze definitie vooraf gaat heeft Bakkers Vlaanderen ook een stem. Als federatie steunen we een invulling van de term die de eigenheid van de vakman beschermt.

Het spreekt voor zich dat de meningen van de onderhandelaars dikwijls lijnrecht tegen elkaar indruisen. Het label van ambachtsman heeft immers een sterke commerciële waarde. Iedereen wil dan ook dat zijn achterban de term ambachtsman mag gebruiken voor de eigen onderneming. 

Bakkers Vlaanderen ijvert voor een definitie die de eigenheid van de vakman beschermt. Het is, volgens ons, daarin dat het onderscheid schuilt tussen gelijkaardige producten op de markt.

Artisanaal vs. industrieel

Bovendien denken we dat de klant vooral op zoek is naar een antwoord op de vraag: is dit product gemaakt door een kleine artisanale vakman of door een industrieel bedrijf? Los van de inhoudelijke kwaliteiten van de producten die door beide leveranciers afgeleverd worden.

Daarom vragen we een invulling van de definitie die rekening houdt met de grootte van een onderneming en de mate waarin er sprake is van manuele verwerking tijdens de productie. 

We verwachten na de zomer meer nieuws over het onderwerp.