Compensaties bij openbare werken

Ondernemer

04-07-2013

Straten worden opengebroken en verbindingswegen liggen er apocalyptisch bij. Het is zomer en dan starten de openbare werken Ún de zorgen van de bakker.

Na veel omleidingen en files zijn we ternauwernood en met beslijkte schoenen op onze bestemming geraakt: een winkelstraat die vandaag meer op een bomkrater lijkt. Openbare werken slaan vaak kraters in de omzet van de naburige winkeliers. Om dit te beperken heeft de overheid enkele maatregelen in het leven geroepen. Het leek ons een goed idee om deze nog eens op te lijsten.

> Inkomenscompensatie 

Zelfstandigen die het slachtoffer worden van hinder door openbare werken die de toegang tot hun onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken kunnen een inkomenscompensatievergoeding bekomen van de Federale overheid.

> Rentetoelage

Ondernemers kunnen hinder ondervinden van werkzaamheden die de toegang tot hun kantoor of winkel belemmeren. Om hen door een periode van omzetverlies door openbare werken heen te helpen, kan de Vlaamse overheid hen helpen met een rentetoelage.

> Waarborgregeling

Kmo’s en grote ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten omwille van een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen bij de financiële instellingen die werden erkend als waarborghouders, tot 75% van laten waarborgen door de Vlaamse overheid.