Bakkersfederatie pleit om jobstudenten in urensysteem

Personeel

20-05-2016

Een jobstudent mag maximaal 50 dagen per jaar werken. Bakkers Vlaanderen pleit voor een omschakeling naar een urensysteem: 550 uren in plaats van 50 dagen.

In het actuele systeem mag een jobstudent maximaal 50 dagen per jaar werken. Voor studenten die op een zaterdag of zondag 4 uur bij hun bakker gaan werken gaat er vandaag dan ook meteen een volledige dag van de teller.

"Met een urensysteem vermijd je dat probleem en kan de jobstudent zijn uren maximaal benutten. Dit biedt veel mogelijkheden”, stelt Bruno Kuylen, directeur van de bakkersfederatie. “Studenten zijn sterk vragende partij voor een systeem in uren en ook voor de werkgever is dit beter, omdat je veel flexibeler op pieken en dalen kan inspelen. Op deze manier kunnen jobstudenten worden ingeschakeld om vaste werknemers een hele dag te vervangen. Zo kan het vast personeel in het weekend ook eens verlof nemen.”

Ook Unizo is voorstander voor een urensysteem. Op het kabinet De Block zijn hier nu gesprekken over aan de gang. Alle meerderheidspartijen zijn het, zoals in het Regeerakkoord afgesproken, eens met de omschakeling naar een urensysteem. Bakkers Vlaanderen en Unizo pleiten alvast voor een systeem van 550 uren per jaar.