Bakkers Vlaanderen pleit voor voedselveiligheid op maat van de ambachtelijke bakker

Algemeen

05-05-2015

“Het behoud van de sectorspecifieke autocontrolegids voor de bakkerijsector is zo belangrijk om deze geschreven is in de taal van de bakker”, zegt commissievoorzitter Milieu & Hygiëne Bart Tomassen.

De generieke gids in zijn huidige vorm wordt afgevoerd doordat alle sectoren unaniem tegen zijn. De 7 ‘B2C-sectoren’ willen voluit gaan voor praktijkgerichte autocontrolegidsen. De doorslaggevende factor in dit gegeven is de vakman. Jij zelf dus! Daarom zal Bakkers Vlaanderen blijven pleiten om autocontrole te benaderen vanuit het oogpunt van de vakman.

Wat wenst Bakkers Vlaanderen sectorspecifiek te houden?

  • Het ‘toepassingsgebied’ moet duidelijk zijn. De bakkersgids bevat een duidelijke afbakening waarbinnen men spreekt van bakkerij activiteiten.
  • Voor een aantal producten en productiewijzen is er een specifieke regeling afgesproken met het voedselagentschap. Zo zijn er voor bijvoorbeeld worstenbroden, viennoisserie, het gebruik van rauwe melk en fermentatie waaronder het gebruik van (zuur)desems aparte hoofdstukken waarin de voorwaarden en mogelijkheden uitgelegd staan.
  • Ook de toestemming van het gebruik van hout in de bakkerij mag niet verloren gaan. Zo moeten o.a. deegverwerking op houten tafels of het afkoelen van producten op houten roosters toegelaten blijven.
  • Voor al de verschillende productgroepen, van brood over gebak tot hartige snacks en consumptie-ijs zijn er risico-inschattingen gemaakt en zijn de kritische controle punten (CCP’s) en punten van aandacht (PVA’s) vastgelegd.
  • De tabel met de bewaartemperatuur en bewaarduur van bakkerijproducten, zowel van grondstoffen, halffabricaten als eindproduct moet behouden blijven.
     

Bakkers Vlaanderen tegen bijkomende verplichtingen

Het voedselagentschap wil voor bepaalde bereidingen onder andere de bakker verplichten hier 4 x per jaar microbiologische analyses op laten uit te voeren. Het betreft bijvoorbeeld desserts op basis van rauwe eieren of rauwe melk waarbij er geen verhitting (pasteurisatie) van de eieren of melk plaatsvindt. Ook bij de productie van consumptie-ijs zouden analyses verplicht worden.

“De bakkersgids bevat een beschrijving en risico-inschatting voor deze producten”, legt Bart Tomassen uit. “Hierin staat uitvoerig beschreven aan welke voorwaarden deze producten moeten voldoen om conform verkocht te worden aan de consument. Het voedselagentschap heeft de risico-inschatting , de kritische controlepunten en punten van aandacht voor deze producten goedgekeurd; Er is geen rechtstreekse aanleiding of noodzaak waarom dit nu ‘plots’ wel noodzakelijk zou zijn.”