Bakkers Vlaanderen kant zich tegen de smiley

Favv

 Niet akkoord met voorwaarden 

06-07-2012

Ondanks protest voert het FAVV deze zomer in de bakkerijsector een nieuw herkenningslabel in. De voorwaarden om de smiley te bekomen zijn oneerlijk.

Het FAVV lanceert deze zomer de smiley in de bakkerijsector. Een geel-groen herkenningslabel met opgestoken duim waarmee de gecertificeerde bakker zijn klanten kan tonen dat hij een positieve audit gehad heeft en dus hygiënisch en voedselveilig werkt. Bakkers Vlaanderen steunt dit label niet omwille van de ingebouwde oneerlijkheid.

Begrijp ons niet verkeerd. Bakkers Vlaanderen is absoluut niet gekant tegen een label dat bakkers die hun best doen om in orde te zijn beloont. We kunnen echter niet akkoord gaan met de voorwaarden om een smiley te bekomen. Enkel bedrijven die gecertifieerd zijn door een OCI, ontvangen een smiley. Maar certificering kost een aanzienlijke som geld, brengt een grote administratieve rompslomp met zich mee en is bovenal niet verplicht. Het niet hebben van een smiley zegt dus niets over de hygiëne in je bedrijf. Maar zal de consument dat ook zo zien.

Het standpunt van Bakkers Vlaanderen

- De administratieve en praktische rompslomp om een autocontrolesysteem (ACS) op te zetten en te onderhouden is te groot. De vereisten voor een ACS zijn momenteel niet op maat van de kleinere operatoren, ondanks de versoepelingen. Wij zijn van mening dat er eerst werk moet gemaakt worden van een drastische vereenvoudiging van de regels voor het ACS zodat er meer bereidheid is bij de ambachtelijke bakker om over te gaan tot certificering van zijn ACS.

- Er zit een oneerlijkheid in het toekennen van de smiley. Zo is een ACS voor een warme bakker veel complexer dan voor een koude bakkerij of een “bake-off”. De warme bakker moet een veel grotere inspanning leveren voor hetzelfde resultaat.

- Het voedselagentschap houdt te weinig rekening met de perceptie van de consument. Wij geloven niet dat men er zal in slagen om de consument te doen geloven dat een operator zonder smiley net zo voedselveilig werkt als een operator met smiley.

- Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat bepaalde sectoren, die eerder voorstander zijn, de smiley louter zien als een marketinginstrument.

Lees hieronder meer over de smiley, OCI's en certificering.

 Beroep  We bepleiten mondelinge voedingsinfo
>>> 09-04-2013
De Europese Commissie vraagt om verplichte schriftelijke allergeneninfo. Bakkers Vlaanderen dringt er bij de FOD Volksgezondheid op aan om hier niet op in te gaan.

 Favv  Nieuwe versoepelingsvoorwaarden autocontrole
>>> 09-04-2013
Het overleg tussen Bakkers Vlaanderen en minister Laruelle heeft vruchten opgeleverd. Een nieuw ministerieel besluit is op 05/04 in werking getreden.

 Favv  Zijn de tarieven van het FAVV gewijzigd?
>>> 05-07-2012
Wie onlangs de heffingen bekeek, zal zich ongetwijfeld even verslikt hebben.

 Algemeen   Gratis nieuwe downloads voor leden
>>> 29-05-2012
Nu online voor je autocontrolesysteem de allergenenfolder, het medisch attest en het etiket voor de broodautomaat!

 Favv  Aangekondigde controleacties voedselagentschap
>>> 24-05-2012
Kijk snel of jouw gemeente een controleur mag verwachten.

 Favv  Strengere controle door té strikte parameters
>>> 16-04-2012
Bakkers Vlaanderen legt concreet voorstel op tafel

 Favv  Bakkers Vlaanderen kant zich tegen de smiley
>>> 06-07-2012
Ondanks protest voert het FAVV deze zomer in de bakkerijsector een nieuw herkenningslabel in. De voorwaarden om de smiley te bekomen zijn oneerlijk.