Bakkers Vlaanderen in overleg over de broodautomaat

Beroep

19-09-2012

De Hoge raad voor Zelfstandigen en KMO gaat na of de regelgeving omtrent automaten correct wordt nageleefd in de verschillende sectoren waaronder de bakkerijsector.

De Hoge raad voor Zelfstandigen en KMO, waar Bakkers Vlaanderen deel van uitmaakt, komt in oktober bij elkaar om de problematiek van verkoopautomaten te bespreken.

Om een automaat te plaatsen is een stedenbouwkundige vergunning nodig. In de praktijk wordt deze verplichting regelmatig met de voeten getreden. Bovendien constateert de Hoge raad voor Zelfstandigen en KMO dat er vaak te weinig controle is op de regelgeving. De Hoge raad voor Zelfstandigen en KMO wil daarom tijdens de vergadering in oktober nagaan of dit probleem zich in meerdere sectoren stelt. Als de regels niet gevolgd worden komt de eerlijke concurrentie immers in gevaar. De Hoge raad voor Zelfstandigen en KMO zal het advies van de sectoren overmaken aan de bevoegde instanties.

Standpunt Bakkers Vlaanderen

Na overleg met bakkers en leveranciers neemt Bakkers Vlaanderen volgend standpunt in: een broodautomaat is zondermeer een commercieel interessant verkoopkanaal. Veel van onze leden integreren de automaat in de gevel van hun winkel om klanten te bedienen ook wanneer de winkel gesloten is. Kortom de broodautomaat is een uitstekend verkoopkanaal dat alle steun van de federatie krijgt. 
Om een wildgroei van frisdrank-, melk-, en andere automaten te vermijden, wensen we echter dat de regels door alle spelers in het veld nageleefd worden en dat de controle hierop correct wordt uitgevoerd.