Bakkers Vlaanderen beslist om werking van het promotiefonds stop te zetten

Algemeen

29-06-2016

Na onderzoek van de resultaten van de enquête over promotie en het promotiefonds die door 414 bakkers werd teruggestuurd hebben de leden van de sectorgroep bakkerij bij VLAM beslist om een einde te maken aan de werking van het promotiefonds.

Uit de resultaten was gebleken dat er te weinig algemene draagkracht was bij de bakkers voor het verder zetten van een generiek en sectoraal promotiefonds.

Hiermee komt een einde aan 20 jaar samenwerking met VLAM. Bakkers Vlaanderen wenst dan ook al de medewerkers van VLAM te danken voor hun jarenlange engagement. Een technische werkgroep zal een voorstel uitwerken voor een uitdoofscenario. 

Laatste bijdrage

Lopende contracten zullen nog worden afgewerkt en een berekening van de kosten voor het sociaal passief zal worden opgesteld. In functie van het resultaat ervan volgt er nog een laatste bijdrage factuur voor de bakkers in het vierde kwartaal van 2016.