Bakker en overheid: geslaagd huwelijk?

Beroep

 Het kan toch niet zijn dat een industrieel bedrijf ambachtelijke producten maakt? 

02-09-2013

Ook u als bakker zal ongetwijfeld al het onderwerp hebben uitgemaakt van n of ander onderzoek door een overheidsinstantie.

Persberichten in de voorbije vakantiemaanden illustreren de repressieve houding van de overheid in een aantal dossiers. Wegwijzers die klanten naar de zaak leiden moesten weg. Winkels werden beboet omdat zij de openingsuren en wekelijkse rustdag niet respecteren. Ondernemingen werden in een slecht daglicht gesteld omdat producten niet altijd volgens de regels geprijsd zijn.

Zonder nog te spreken over de sociale inspecties of die van het federaal voedselagentschap. Vooreerst stel ik vast dat ondernemers, zoals bakkers, met een bepaalde vooringenomenheid worden aangepakt. De houding lijkt te zijn dat bakkers, horeca en bouwondernemingen allen een lidkaart van de grootste zwartwerkersclub in België hebben. Het is alsof elke bakker zijn klanten bewust zou willen misleiden door het niet correct prijzen van artikelen. Controles houden dikwijls geen rekening met de overvloed aan dagelijkse taken die een ondernemer moet uitvoeren om zijn bakkerij te kunnen runnen.

Regels op maat van grote bedrijven

Ik stel dan ook vast dat heel wat regels gemaakt zijn op maat van grote bedrijven, maar meteen worden toegepast op onze kleine, en soms micro, ondernemingen. Niet elke bakker heeft iemand in dienst die ’s ochtends het personeel controleert en naziet of alle tijdelijke en deeltijdse contracten in orde zijn.

Bakkers verzuipen in de regels die worden opgelegd. Ondanks de belofte van de vele overheden in ons land om voor administratieve vereenvoudiging te zorgen worden we steeds overstelpt door nieuwe regelgeving. Maar als wij de overheid nodig hebben kunnen wij dan op hen rekenen?

Gelukkig met lege doos?

Al jaren vragen wij om bescherming van de term “ambachtelijk”. Elke bakkerij - of het nu een filiaal van een industriële bakkerij is of niet - kan zich de term ambachtelijk toemeten. Een nieuwe regelgeving is op komst. Men wil echter alleen bescherming bieden aan de titel “ambachtsman” of “ambachtelijke onderneming” en niet aan het ambachtelijk product. Dan is zo’n wetgeving voor ons zinloos. Het kan toch niet zijn dat een industrieel bedrijf ambachtelijke producten kan maken? Met een lege doos maakt de overheid onze bakkers geenszins gelukkig.

Broodautomaat

Bovendien toont de discussie over de overvloed van broodautomaten aan dat net de overheid nalaat om op te treden tegen zij die een toestel plaatsen zonder vergunning. Het zijn de gemeentebesturen die geen toezicht houden op de automaten die nu ook door niet-bakkers op ongereglementeerde wijze geplaatst worden. Hoe dichter de overheid en hoe herkenbaarder zij is voor de ondernemers, hoe minder doeltreffend zij blijkbaar is.

Spel van rechten en plichten

Ik houd hier geenszins een pleidooi voor wetteloosheid of anarchie, maar vraag een meer tolererende en raadgevende overheid in plaats van een louter sanctionerende. Een overheid waar we ook op kunnen rekenen wanneer we als sector zelf wensen hebben past in het spel van rechten en plichten.

Bruno Kuylen
Afgevaardigd bestuurder-directeur
Bakkers Vlaanderen

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   Bij de bakker inkopen doen met eigen verpakking
>>> 06-08-2019
Door de bewustwording rond de overdaad aan wegwerpverpakkingen, ontstaat er een trend bij consument om met eigen verpakking inkopen te doen. Kan dit eigenlijk wel?

> Alle nieuws