Akkoord sociale programmatie 2015-2016 voor het verkooppersoneel

Personeel

07-09-2015

De vakbonden en de werkgevers zaten rond de tafel voor het afronden van de onderhandelingen in Paritair Comité 201 (verkooppersoneel) over een akkoord rond de sociale programmatie 2015 – 2016.

Net zoals bij het akkoord dat de bakkerijsector had afgesloten in PC 118 (arbeiders) was het voor de werkgeversbank belangrijk dat de loonnormen opgelegd door de wet gerespecteerd bleven.


Als onderhandelaars zijn we daar vanuit werkgeverszijde dan ook in geslaagd. Voor 2015 zijn geen verhogingen voorzien.

Voor 2016 zijn er twee aanpassingen:

1. Een nieuwe premie van € 188,00

Aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode wordt vanaf augustus 2016 een jaarlijkse premie toegekend van € 188,00 bruto (te betalen samen met het loon van de maand augustus) Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag van de premie betaald worden pro rata van de effectieve tewerkstelling. De premie zal pro rata toegekend worden aan deeltijdse werknemers in overeenstemming met hun arbeidsregime.

2. Aanpassing fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2016 zal de fietsvergoeding (van € 0,15 EUR per km) verhoogd worden tot € 0,22 EUR per km tot maximum 20 km heen en terugreis voor de bedienden die hun verplaatsingen van de woonst naar het werk maken per fiets.

Andere onderdelen uit het akkoord zijn:
3. Stelsels SWT en tijdskrediet
De stelsels van tijdkrediet worden verlengd en ook de stelsels van werkeloosheid met bedrijfstoeslag worden verlengd (vroeger brugpensioen) worden verlengd binnen het wettelijk kader.

4. Opname uit reserves sociaal fonds
Ter invulling van de wetgeving op de risicogroepen en de aanbeveling inzake de ingroeibanen zal in het kader van een gesloten enveloppe van € 300.000 afkomstig uit de reserves van het sociaal fonds, onderhandeld worden over een mogelijke wijziging van de modaliteiten van de bestaande premies.
€ 150.000,00 zal voorbehouden worden voor initiatieven inzake de tewerkstellingspremie en de premie beroepsopleiding en € 150.000,00 zal voorbehouden worden voor initiatieven inzake de premie kinderopvang en de premie tijdskrediet.


De nieuwe maatregelen zullen ingaan vanaf 1 januari 2016 en mogen geen verhoging van de werkgeversbijdrage tot gevolg hebben