2 maten, 2 gewichten: bakker vs. zelfbediening

Ondernemer

21-06-2013

In de supermarkt neemt de klant een brood zelf uit het rek, snijdt het zelf en steekt het zelf in de zak. Een klant in ónze winkel mag een brood zelfs niet beademen.

Het is duidelijk dat de wetgever hier vierkant uit de bocht gaat. Momenteel wordt het Kb dat de hygiënevoorschriften voor levensmiddelenbedrijven beschrijft herwerkt. Bakkers Vlaanderen neemt tijdens het overleg, zoals we al jaren doen, een helder standpunt in: de verkoop in een bakkersbedrijf én in zelfbedieningszaken moet dezelfde hygiëne garanderen voor de klant.

Dit is met de huidige regelgeving niet mogelijk. De supermarktklant kan de producten met blote hand betasten, en niet enkel de producten die hij zelf zal kopen.

2-voudig probleem

  • Voor de klant: producten kunnen ‘bevuild’ worden door o.a. aanrakingen (al dan niet moedwillig)
  • Voor de operator: omdat de supermarkt niet verplicht is toezicht te houden, verliest het – als er geen toezicht voorzien is - alle controle op de veiligheid van het voedsel.  Nochtans blijft de supermarkt verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten.


We zijn er daarom van overtuigd dat de huidige regelgeving prima is om de voedselveiligheid van de klant te garanderen en vragen dat in de regelgeving voor verkoop in zelfbedieningszaken voorwaarden voorzien worden die dezelfde veiligheid voor de klant garanderen

Tijdens het overleg heeft Bakkers Vlaanderen enkele concrete voorstellen en aanbevelingen gedaan voor verkoop in zelfbedieningszaken. Doel is een regelgeving waarin zowel de ambachtelijke bakker als de supermarkt zich kunnen vinden.