‘Imitatiechocolade’ geschrapt

Algemeen

23-11-2018

De benaming “imitatiechocolade” mag niet meer gebruikt mag worden 'omdat het de consument kan misleiden'. Dat vermeldt het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2018.

Het aangepast KB zorgt ervoor dat er een betere overeenstemming is met de tekst van de chocoladerichtlijn 2000/36 alsook tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie van het KB. Volgens de FOD Economie mag de verkoopbenaming "imitatiechocolade" niet meer gebruikt worden omdat de verkoopbenaming “imitatiechocolade” de consument zou kunnen misleiden. Het is aan de operator om een geschikte benaming te vinden voor wat men thans onder "imitatiechocolade" verstaat. Dit zou bijvoorbeeld “cacaofantasie” of “suikerwerk op basis van cacao” kunnen zijn.

“Het woord ″chocolade″ mag slechts deel uitmaken van de benaming van andere producten dan deze die gedefinieerd zijn in het KB chocolade wanneer zij gedeeltelijk bestaan uit chocoladepoeder, huishoudchocoladepoeder, chocolade, chocoladecouverture, melkchocolade of witte chocolade”.

Voorbeeld : het woord 'chocolade' mag geen deel uitmaken van de benaming van een levensmiddel (bv chocolademelk) dat enkel cacaopoeder bevat. In dergelijke gevallen mag wel 'met chocoladesmaak' gebruikt worden.

Het nieuwe Koninklijk Besluit treedt in werking op 27 oktober 2018. Echter, volgens het KB kunnen cacao- en chocoladeproducten in de handel worden gebracht overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit (bv. gebruik van de benaming imitatiechocolade), tot het einde van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, m.a.w. 30 april 2019.

 

Foto: Gemaakt met Puratos Carat chocolade


Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  FOD Economie : communicatiecampagne
>>> 24-04-2019
Op 15 april 2019 lanceerde de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een communicatiecampagne om de uitwisseling van goede digitale praktijken tussen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de traditionele sectoren te bevorderen.

 Algemeen   Bierkasteel vormt decor voor Algemene Vergadering
>>> 17-04-2019
Woensdag 12 juni gaat de jaarlijkse algemene vergadering door. Hierop nodigen we u graag uit. De vergadering start om 13u. U wordt ontvangen met een drankje en een hapje in het Bierkasteel in Izegem.

 KOSTPRIJSBEREKENING  Voor u berekend: Zwaantje
>>> 25-03-2019
Maandelijks berekent Bakkers Vlaanderen de prijs van een bepaald bakkerijproduct. Op die manier kom je te weten met welke factoren je rekening moet houden om realistische verkoopprijzen te bekomen. Deze maand zetten we het zwaantje in de kijker.

> Alle nieuws