Wie mag zich bakker of banketbakker noemen?

Beroep

Bakker en banketbakker zijn beschermde beroepen in België. Wie de activiteit van brood- en banketbakker wil uitoefenen moet naast een basiskennis bedrijfsbeheer ook zijn beroepsbekwaamheid bewijzen. Enkel dan kan je ingeschreven worden in de Kruispuntbank van ondernemingen als brood- en banketbakker.

Met brood- en banketbakker bedoelt de wetgever iemand die gewoonlijk of zelfstandig voor rekening van derden één van volgende producten bereidt:

- Broodproducten

- Bakkerijproducten

- Bepaalde banketbakkerijproducten, namelijk:

  • Producten op basis van soezenbeslag en bladerdeeg,
  • Schuimgebakjes,
  • Diverse vetdegen,
  • Biscuit- en cakebeslagsoorten,
  • Petits fours,
  • Taarten en taartjes,
  • Gebak.

 

Beroepsbekwaamheid bewijzen kan door voorlegging van een akte en door voldoende praktijkervaring te bezitten.

De aktes die hiervoor in aanmerking komen vind je in 
> artikel 5 van het KB van 14/01/1993

Als je een akte niet onmiddellijk terugvindt kan je ook kijken op 
> de diplo-databank

Voor praktijkervaring moet je binnen de laatste 10 jaar een praktijk van 5 jaar kunnen bewijzen. De praktijk mag buiten de laatste 10 jaar gestart zijn als:
- de praktijk eindigt binnen de laatste 10 jaar
- het om een ononderbroken periode van 5 jaar gaat

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft kan een examen afleggen bij de Centrale examencommissie.
Meer info vind je op 
> de website van de FOD economie, middenstand en KMO