Wat je weten moet over brandblussers in de zaak

Ondernemer

“Ik heb een vraag over de controle van brandblusapparaten in een bakkersbedrijf. Ik heb geen personeel. Ben ik dan verplicht een brandblusapparaat in de zaak te hebben, welke zou ik dan moeten voorzien, wat zou de frequentie van de controles zijn, en wie zou deze controle uitvoeren?” 

 

 

(Dit antwoord werd geformuleerd door Jan Van den Brande, preventieadviseur arbeidsveiligheid bij Mensura)

Persoonlijk zou ik geen onderscheid maken tussen personeel en geen personeel in dienst. Als er een student op zondag in de winkel meehelpt, zit je al met personeel. Bovendien komt de verplichting of de morele plicht van verschillende kanten (zie punt 1), zodanig dat het me verstandig lijkt om wel een brandblusser in de zaak te hebben.

1.

De wetgeving spreekt niet specifiek van een brandblusser, maar van een blusmiddel. In geval van een bakkerij lijkt me een brandblusser sowieso de beste optie. Bovendien moet je er ook rekening mee houden dat de verplichting niet alleen komt of kan komen vanuit het ARAB, maar ook van verzekeraars (brandverzekering, BA-uitbating (principe goede huisvader)) of van lokale overheden (brandweer).

2.

Persoonlijk heb ik een voorkeur voor een waterschuimblusser, aangezien deze voor de meest voorkomende branden werkt en navenant weinig nevenschade veroorzaakt. Een poederblusser (neem altijd een ABC-blusser) is wat brandbestrijding betreft goed, misschien zelfs iets beter, maar veroorzaakt veel nevenschade bij gebruik. Alle elektrische toestellen in de buurt van waar een poederblusser gebruikt is, zullen op korte termijn stuk gaan. Een CO2-blusser levert geen nevenschade op, maar kan je enkel gebruiken bij vloeistof- en gasbranden of een brand in een elektrische kast. Branden van vaste stoffen (zoals hout, karton, textiel) kan je er niet mee blussen. Als je maar een brandblusser voorziet, zou ik geen CO2-blusser aanbevelen.

3.

Brandblussers moeten jaarlijks gecontroleerd worden. In geval van externe controle wordt dit steeds nagegaan en ook bij een schadegeval kan het een breekpunt zijn als blijkt dat de brandblusser niet gekeurd was.

4.

De keuring moet gebeuren door een bevoegd persoon. In praktijk betekent dit dat je je best richt tot een leverancier van brandblusmateriaal, aangezien zij deze dienst ook aanbieden.