Wat is het medisch attest?

Personeel

Iedereen die beroepsmatig in contact komt met voedingsmiddelen moet beschikken over een “medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te hanteren”. Dit attest verklaart dat je gezondheid het toelaat om met levensmiddelen te werken en dat je dus niet lijdt aan een aandoening die andere mensen via voeding kan besmetten.

Het attest is verplicht bij indiensttreding of bij werkhervatting na een herstel van een via voedsel overdraagbare ziekte. Het attest heeft een maximale geldigheidsduur van 3 jaar.

De controlearts

Het medisch attest kan enkel door een arts opgesteld worden. Zodra iemand in jouw bakkerij met voedsel aan de slag gaat (ook kleine bewerkingen) moet hij of zij over een medisch attest beschikken. Dus ook voor jezelf als werkgever, de meewerkende partner, jobstudenten, stagiairs, … moet er een medisch attest voorhanden zijn. Het medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te hanteren staat los van de jaarlijkse attesten die de bedrijfsarts aflevert. Deze blijven natuurlijk onverminderd verplicht.

Op de 'kant & klaar'-pagina vind je een modelformulier dat je door de controlearts kan laten invullen. Ook vind je er een register, zodat je makkelijk kan bijhouden wie wanneer op controle is geweest. 

> Naar de 'kant & klaar'-pagina