Wat is een geregistreerde kassa?

Geregistreerde kassa

De geregistreerde kassa kan vergeleken worden met de zwarte doos van een vliegtuig die alle vluchtgegevens en gesprekken tussen de piloten bevat. Een door de administratie erkend geregistreerd kasregister omvat met andere woorden alle inputgegevens en bewerkingen die werden ingevoerd.

Een ondernemer kan deze gegevens niet inzien, noch aanpassen. Iedere bewerking die ingeput werd (of ze nu juist of verkeerd was) wordt geregistreerd.

Vanaf 2013 wordt dit type kassa verplicht voor alle zelfstandigen in de horeca. Hoofddoel is natuurlijk het zwarte circuit zoveel mogelijk te regulariseren. In ruil is het BTW-tarief voor maaltijden aangepast van 21% naar 12%.