Wat is autocontrole?

Autocontrole is het geheel aan maatregelen die een operator zoals een bakker neemt, opdat zijn producten in alle stadia van productie, verwerking en distributie:

 

  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit waarvoor het FAVV bevoegd is;
  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.

 

Kortom: autocontrole veronderstelt dat je bij een inspectie door het FAVV met de nodige documenten kunt aantonen dat je wettelijk in orde bent. De door de bakkerijfederatie opgestelde autocontrolegids is een hulpmiddel om je in regel te stellen met de autocontrolewetgeving. Voor een aantal onderdelen van autocontrole (HACCP, gevarenanalyse, flowcharts,…) is het bovendien voldoende om te verwijzen naar de gids. Voorwaarde in dat geval is natuurlijk dat je de gids ook effectief in je bezit hebt.
 

Links

Op basis van deze checklist voeren inspecteurs van het FAVV een controle uit.

Het FAVV is in elke provincie aanwezig met een Provinciale controle-eenheid die elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur tot uw dienst staat.