Wat betekent kort keten?

Ondernemer

Een algemeen geldende definitie voor korte keten bestaat nog niet. Het basisidee is een voedselketen met zo weinig mogelijk tussenschakels tussen producent en consument. Korte keten is een duurzame en lokale voedselketen die in veel opzichten het tegenovergestelde is van de grootdistributie of globale voedselverwerkende industrie.