Moet ik SABAM betalen?

Ondernemer

De regel is dat wanneer auteursrechtelijk beschermde muziek (bijna alle muziek) in een publieke ruimte wordt afgespeeld je dan verplicht bent om via www.eengemaakteaangifte.be spontaan zelf een aangifte te doen.

De factuur volgt later. In principe moet dit ook gebeuren als de radio in de winkel opstaat of als je filmpjes toont waarin beschermde muziek verwerkt zit. Het maakt overigens niet uit of iemand anders (bijvoorbeeld de maker van het filmpje) al auteursrechten betaald heeft voor de gebruikte muziek. Radio 2 betaalt bijvoorbeeld aan Sabam, maar als je Radio 2 in de winkel opzet moet je dit aangeven en betaal je voor dezelfde muziek ook aan Sabam.

Ingewikkeld

Om het helemaal ingewikkeld te maken bestaat de ‘eengemaakte aangifte’ uit twee afzonderlijk organen nl. de billijke vergoeding en Sabam. De uiteindelijke rekening wordt dan nog eens door een aantal andere instanties opgemaakt. Zowel ‘billijke vergoeding’ als ‘Sabam’ doen onaangekondigde controles. Als je geen aangifte gedaan hebt en men stelt een inbreuk vast dan word je beboet aan 130% van wat je normaal via www.eengemaakteaangifte.be betaald zou hebben.

Bakkers Vlaanderen steunt trouwens heel direct de instanties die lobbyen om de regels te vereenvoudigen. Zo is de radio die op de werkplaats speelt in principe ook onderhevig aan deze regelgeving. Gelukkig heeft Sabam hier uiteindelijk een toegift gedaan. Voor werkruimtes met minder dan 9 voltijdse equivalenten moet er geen aangifte gedaan worden. Maar als de muziek hoorbaar zou zijn tot in de winkel dan hebben sommige controleurs van Sabam hier al een opmerking over gemaakt. Oppassen dus.

Belangrijk: Vers van de bakker

Een heel belangrijke opmerking is dat voor de spots van 'Vers van de bakker' alle auteursrechtelijke vergoedingen betaald zijn. Je kan deze spots dus zonder angst afspelen in je winkel.