Is het dragen van de gordel bij de broodronde verplicht?

Beroep

In het verleden heeft dit thema ook al de nodige stof tot discussie opgelopen.

De wetgeving geeft geen vrijstelling voor het dragen van een autogordel door bikkers die een broodronde doen. In 2009 heeft Bakkers Vlaanderen via Unizo aan Staatssecretaris Etienne Schouppe gevraagd om een vrijstelling te kunnen bekomen. Omwille van veiligheidsredenen is men hierin niet willen ingaan. Het dragen van een autogordel blijft dus verplicht.