Iedereen gebruikt tegenwoordig de termen ‘artisanaal’ en ‘ambachtelijk’ in zijn reclame, ook de supermarkten. Kan dit zomaar?

Beroep

Ja en neen. De termen ‘ambachtelijk’ en ‘artisanaal’ zijn bij niet beschermd. Iedereen die ambachtelijke of artisanale producten maakt, kan deze termen dus gebruiken.

Als die termen in advertenties e.d. gebruikt worden moeten natuurlijk ook effectief ambachtelijke of artisanale producten gemaakt worden. Anders is er sprake van misleidende reclame (Artikel 88 van de Wet Marktpraktijken). Met misleidend wordt bedoeld het verstrekken van onjuiste informatie over de samenstelling van het product, de aard van het product, de voornaamste kenmerken van het product, het procedé van fabricage, enz.

Hier wringt het schoentje, want er bestaat geen juridische definitie van ambachtsman in België. Zolang niet is vastgelegd wat een ambachtelijk productieproces inhoudt, kan iedereen stellen dat er ambachtelijk geproduceerd wordt. Ook de supermarkten.