Hoeveel rogge moet er in roggebrood?

Beroep

Anders gezegd hoeveel van een bepaalde bloemsoort moet er in een brood zitten om dit brood naar de bloemsoort te kunnen vernoemen. 

Anders dan je zou vermoeden heeft de wetgever hier geen percentages voor vastgelegd. Wel is het volgende van toepassing voor de naamgeving:

  • De wet op de eerlijke handelspraktijken verbiedt een misleidende naamgeving. Een roggebrood met 10% roggebloem zou je dus als misleidend kunnen bestempelen.  
     
  • De broodwet stelt het nog duidelijker. Wanneer een bloemmengsel gebruikt wordt dan moeten de verschillende bloemsoorten in afnemende volgorde, volgens hoeveelheid, in de benaming zitten. Een brood dat voor 60% uit rogge- en 40% tarwebloem bestaat, heet dus een rogge-tarwebrood.