Geregistreerde kassa: wat moet ik doen?

Geregistreerde kassa

Wat moet je doen om in orde te zijn tegen 2016? We nemen je mee doorheen de 5 noodzakelijke stappen. 

Van registratie tot implementatie in 5 stappen

1. GKS of niet?

Onderzoek of je een GKS moet installeren aan de hand van de 10%-regel. Dit is de enige bepalende factor. Sector, beroep of niche spelen geen enkele rol. Ijsbereider, friturist, bakker, hotelier, ... voor iedereen die voeding voor verbruik ter plaatse aanbiedt geldt deze eenvoudige regel.

De berekening gaat als volgt: 

Omzet verbruik ter plaatse (excl. drank) x 100 / Totale omzet = ... %. Is het resulaat gelijk of hoger dan 10% dan ben je verplicht om voor al je activiteiten een GKS te gebruiken.  

2. Aanmelden

Meld je aan op de website FOD Financiën en maak je zo kenbaar als GKS-gebruiker. Wie zich niet registreert zal door de FOD bezocht worden. 

> Ga naar de registratiepagina

> Ga naar de helpgids voor registratie

Tip: kijk eerst na of je gegevens correct zijn opgenomen in de KBO. Deze moeten juist zijn om te kunnen registreren en het kan een tijdje duren vooraleer eventuele correcties in het KBO aangepast zijn.   

Na registratie ontvang je van de Administratie één van deze uiterste implementatiedata 30/06, 30/09 of 31/12/2015. Op dat ogenblik moet je de kassa in gebruik nemen. Opgelet, het moment van registratie heeft geen invloed op de implementatiedatum die je toebedeeld krijgt. 

3. Bestel

Na registratie, contacteer je een kassaverdeler en bestel je een gecertificeerd GKS (of indien mogelijk kan je je eigen kassa laten updaten met blackbox). Vraag de productienummers van de gekochte kassa en blackbox op. De lijst met gecertificeerde systemen vind je op www.geregistreerdekassa.be.

4. VAT signing card

Vraag de VAT signing card(s) aan bij FOD Financiën. Dit is de laatste stap in het registratieproces en nodig om het ganse systeem te activeren door kassa en blackbox te koppelen. De aanvraag van de VAT-cards kan pas gebeuren nadat kassa en blackbox in je zaak geïnstalleerd werden, omdat de serienummers vergeleken moeten worden met diegene in je online registratiemodule.

5. Ingebruikneming

Ten laatste op jouw implementatiedatum moeten alle handelingen in de nieuwe kassa ingegeven worden en moet iedere klant een kasticket ontvangen.