Bieden firma's het autocontrolesysteem ook digitaal aan?

Autocontrole

Er bestaan inderdaad firma’s die autocontrole digitaal aanbieden. 

Maar 2 belangrijke opmerkingen, naast het feit dat dit een kostprijs heeft, natuurlijk. (aanschaf, installatie, licentie):

  • Dergelijke systemen passen in het kader van een gevalideerd autocontrolesysteem (is niet verplicht !) en dus veel uitgebreider is dan de verplichtingen bij een controle van het voedselagentschap.
  • Voor alle duidelijkheid, het is dus niet zo dit ‘100% kant en klaar’ kan afgeleverd worden. (al wordt het soms zo wel voorgesteld). Zo een ACS wordt stapsgewijs opgebouwd en er is toch wel input van de bakker zelf, in het systeem, vereist. Bovendien moet dit systeem continu bijgehouden worden. (ingave leveringen grondstoffen, registratie reinigingen doen, …..)
     

Bedrijfseigen documenten

Er bestaan dus inderdaad systemen, maar informeer je eerst grondig. Als een controleur vraagt naar de voedingsgeschiktheid van de verpakking, of een medisch attest, of dergelijke, dan kan geen enkel systeem dit standaard voorzien omdat dit bedrijfseigen documenten zijn. Hetzelfde met recepten, allergeneninformatie, leveringsbonnen van aankopen, registratie van non-conformiteiten, enz...